Voorwaarden/verwachtingen trainingen

Wat mag je van horseNRGY verwachten?

HorseNRGY zorgt ervoor dat zowel paard als mens op deskundige wijze getraind worden. Bij eventuele problemen wordt op respectvolle wijze nieuw gedrag bij het paard aangeleerd, “nieuwe software” geïnstalleerd en de eigenaar/ruiter wordt geleerd om hiermee te werken zodat het nieuwe gedrag bevestigd wordt en daardoor de nieuwe routine wordt.

HorseNRGY bekijkt het paard vanuit een b2013-12-11 09.40.59 2redere blik. Veel (gedrags)problemen hebben een andere onderliggende oorzaak, zoals bijvoorbeeld fysieke problemen met rug of gebit, een zadel dat niet goed ligt of een dagelijkse routine die niet aansluit bij de natuurlijke behoefte van het paard.

Wat verwacht horseRNGY van de klant?

  • Dat het paard gereed is voor de training op het moment dat afgesproken is;
  • Voor grondwerk en loswerken dient er een veilige omgeving te zijn waar ruimte is;
  • Voor loswerken dient er een mogelijkheid te zijn om een afgesloten ruimte te maken van ca 15 x 15 m met een goede ondergrond;
  • Voor trailerladen is een veilige trailer van belang, zie de info bij trailerladen.
  • Bij trailerladen staat de trailer op een dusdanige plek dat er ruime uitloop is aan de achterzijde van de trailer.
  • Een bezem en een mest-boy of iets dergelijks staan klaar, zodat eventueel mest snel verwijderd kan worden van de trainingslocatie.

Als aan deze voorwaarden niet voldaan is, kan de training niet doorgaan maar is het trainingsbedrag inclusief eventuele reiskosten wel verschuldigd.

Wat neemt horseNRGY mee?
HorseNRGY zorgt voor de benodigde trainingsattributen. Afhankelijk van de training zijn dat;

  • Leadrope
  • Trailerlaadtouwen
  • Trainingshalster
  • Prikpaaltjes om een ring uit te zetten

Wanneer kan het niet doorgaan?
De training kan niet doorgaan wanneer aan de bovengenoemde voorwaarden niet voldaan is.
Een trailerlaadtraining kan niet doorgaan wanneer het regent en er buiten getraind moet worden. In geval van (verwachte) regen wordt er overlegd over beschikbaarheid van een eventuele binnen-locatie of het verplaatsen van de training.

Betaling training
Bij individuele training dienen de kosten direct na afloop van de training contant voldaan te worden.
Indien er sprake is van een groepstraining, workshop of theorie-avond dienen de kosten voor aanvang voldaan te worden. 

Samenwerking tussen Paard en Mens